OKO - Aktuální vydání
Praha 1
Vážení sousedé, Vážení občané

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na svém listopadovém jednání rozpočet, v němž se sociální granty navyšují o 100 milionů Kč! Nyní bude tedy více peněz hlavně pro seniory, zdravotně postižené a dospělé a děti postižené složitou rodinnou situací. Důraz také kladu na to, abychom podpořili především terénní služby. Více se o sociální politice hlavního města Prahy dočtete v prosincovém vydání časopisu Oko.

 
 
Daniel Hodek
 
předseda ČSSD Praha 1,
1. zástupce starosty MČ Praha 1 a
radní pro Sociální politiku hlavního města Prahy


ČLÁNKY

(12. září 2016) Ohňostroje – aktuální vývoj vydání nové vyhlášky (OVV)

Ohňostroje, jejich četnost a intenzita provádění hraničící mnohdy s brutalitou, se v Praze 1 skutečně staly zářným příkladem, jak zábava pro jedny, omezuje a obtěžuje druhé. Na hlavním městě (to jediné může obecně závazné vyhlášky platné na území Prahy vydávat) se na nové vyhlášce intenzivně pracuje...AKTUALITY

(30. listopadu 2016) Nově zrekonstruované středisko poskytne zázemí ženám v sociální nouzi (OVV)

Jedinečné zařízení určené pro ženy v sociální nouzi. To je společný projekt arcidiecézní charity Praha, hlavního města Prahy a městské části Praha 1. Slavnostní otevření proběhne 6. prosince v 16.30 hod. v nově zrekonstruovaných prostorách městské části Praha 1 v Žitné ulici č. 35.(7. září 2016) Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway (OVV)

Městská část Praha 1, která prosadila zákaz provozu osobních přepravníků („segway“) na chodnících a stezkách pro chodce v centru Prahy, nenese žádnou vinu na tom, že segwaye v Praze nadále hojně jezdí. Dopravní značení, umožňující zákaz vymáhat, je plně v kompetenci hlavního města Prahy.AVÍZA

(10. září 2013) Nový program pro dobře fungující stát (OVV)
Vážení sousedé, po sedmi letech vlády pravice žijeme ve státě, který nefunguje, nepomáhá, nechrání, ani nepodporuje své občany. ČSSD to chce po volbách změnit! Přinášíme Vám proto jedenáct klíčových bodu ČSSD pro dobře fungující stát.
 
Váš tým ČSSD Praha 1.Pozvánka - Česká filosofie a politika (OVV)

(7. května 2013) U při příležitosti 80. narozenin  významné osobnosti českého filosofického a veřejného života prof. Erazima Koháka, si Vás dovolujeme pozvat na kolokvium Česká filosofie a politika.
Praha 6 Praha 5 Praha 10 Praha 14 Praha 9 Praha 4 Praha 2 Praha 13 Praha 12 Praha 11 Praha 15 Praha 1 Praha 7 Praha 8 Praha 3

POSLEDNÍ NOVINKA

DALŠÍ NOVINKY