OKO - Aktuální vydání
Praha 1
Vážení sousedé, Vážení občané

o víkendových dnech od 9. dubna do 28. května proběhne jarní kolo komplexního úklidu komunikací v jednotlivých lokalitách. S tím je spojena nutnost krátkodobého přeparkování vašich vozidel, díky kterému bude možné provést skutečně komplexní úklid ulic a chodníků, stejně jako kanálových vpustí, okolí solitérních stromů, laviček a dalších částí ulic. Prosím Vás o spolupráci, především  v podobě respektování dopravního značení. Mapku s termíny úklidu v jednotlivých lokalitích najdete zde.

 

Daniel Hodek,
předseda ČSSD Praha 1 a
1. zástupce starosty MČ Praha 1


ČLÁNKY

(21. března 2016) Nemocnice Na Františku získala certifikát kvality a bezpečí (OVV)

„Zdravotnické zařízení poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči“. Obdržením takové certifikátu od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví, dokončila Nemocnice Na Františku dva a půl roku trvající snahu o získání tři roky platné akreditace.Koskuba: Člověka mrazí. Neviditelní a skutečně mocní v pozadí rozhodují o státech a národech. Čeká nás pád. Nenávist a zloba fanoušků knížete a zadnice USA… (KVV)
Poslanec ČSSD Jiří Koskuba říká, že dochází k něčemu, jako byl konec Říše římské. Nesmiřitelnost tábora poražených v prezidentské volbě mnohdy hraničí s nenávistí, vulgaritou a zlobou. Kdo chce, může rozpor mezi slovy a činy firmy ANO vidět. Pouze přelézt ze zadnice SSSR do jiné, stejně veliké, mu připadá nejen krajně nevhodné, ale přímo ubohé. Popřál, aby lebka, přilba, meč sv. Václava i svatováclavská koruna císaře Karla IV. byly nadále váženým a lidmi ctěným symbolem jejich stále existujícího českého státu. 

AKTUALITY

(18. dubna 2016) - Májový jarmark na Střeleckém ostrově (OVV)

Zábava pro celou rodinu - dětská olympiáda, lovec světla, fotokoutek pod rozkvetlou třešní občerstvení za lidovku a především vystoupení držitele zlatého slavíka Petra Koláře. To je pravý májový jarmark na Střeleckém ostrově s ČSSD. dne 1. Května 2016 od 14:00 hodin.(24. února 2016) Není záměr jako záměr (OVV)

Na včerejším jednání Rady městské části Praha 1 byl předložen návrh záměru na pronájem nebytového prostoru v domě na adrese Mostecká 1, známého jako Šatlava...Tisková zpráva: Praha v letošním roce navýší finanční prostředky určené pro poskytovatele sociálních služeb i platy sociálních pracovníků (KVV)
Tendence stárnutí pražské populace je ve střednědobém horizontu nezpochybnitelná. Podle odhadu ČSÚ bude na území HMP v roce 2020 o 1400 osob ve věku 80+ více než dnes. V souvislosti s demografickým vývojem se tak zvyšuje potřeba zajištění kvalitní specializované péče s ohledem na specifické potřeby jednotlivých osob (stařecká demence, autismus, Parkinson, Alzheimer apod.). „Praha si uvědomuje nutnost průběžně a systémově navyšovat početní stavy pracovníků přímé péče, zdravotního personálu, průběžně vzdělávat sociální pracovníky a také se více zaměřit na specializovanou péči,“ uvedla Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro sociální oblast.

AVÍZA

(10. září 2013) Nový program pro dobře fungující stát (OVV)
Vážení sousedé, po sedmi letech vlády pravice žijeme ve státě, který nefunguje, nepomáhá, nechrání, ani nepodporuje své občany. ČSSD to chce po volbách změnit! Přinášíme Vám proto jedenáct klíčových bodu ČSSD pro dobře fungující stát.
 
Váš tým ČSSD Praha 1.Pozvánka - Česká filosofie a politika (OVV)

(7. května 2013) U při příležitosti 80. narozenin  významné osobnosti českého filosofického a veřejného života prof. Erazima Koháka, si Vás dovolujeme pozvat na kolokvium Česká filosofie a politika.
Praha 6 Praha 5 Praha 10 Praha 14 Praha 9 Praha 4 Praha 2 Praha 13 Praha 12 Praha 11 Praha 15 Praha 1 Praha 7 Praha 8 Praha 3

POSLEDNÍ NOVINKA

DALŠÍ NOVINKY