OKO - Aktuální vydání
Praha 1
Vážení sousedé, Vážení občané

Zastupitelstvo městské části Praha 1 schválilo 21. června 2016 Memorandum o společné spolupráce mezi Městskou částí Praha 1 Povodím Vltavy a Státní plavební správou. Smyslem memoranda je deklarace snížování negativních dopadů z provádění ohňostrojů z koryta řeky Vltavy a snížení negativní dopadů přetížené lodní dopravy v okolí Karlova mostu. Byla tak zahájena nová etapa spolupráce třech institucí s jediným cílem. Zlepšit kvalitu života v okolí Vltavy a ochránit její faunu a floru v době, kdy se vyhláška o zákazu používání pyrotechnických výrobků v hl. m. Praze teprve rodí, a její přijetí je otázkou několika měsíců.

 
Daniel Hodek
 
předseda ČSSD Praha 1,
1. zástupce starosty MČ Praha 1 a
radní pro Sociální politiku hlavního města Prahy


ČLÁNKY

(12. září 2016) Ohňostroje – aktuální vývoj vydání nové vyhlášky (OVV)

Ohňostroje, jejich četnost a intenzita provádění hraničící mnohdy s brutalitou, se v Praze 1 skutečně staly zářným příkladem, jak zábava pro jedny, omezuje a obtěžuje druhé. Na hlavním městě (to jediné může obecně závazné vyhlášky platné na území Prahy vydávat) se na nové vyhlášce intenzivně pracuje...(21. června 2016) Provoz na Vltavě v Praze bude bezpečnější a příjemnější pro všechny (OVV)

Díky iniciativě městské části Praha 1, a zejména jejího radního pro oblast bezpečnosti JUDr. Ivana Solila, již obyvatele i návštěvníky Prahy nebude obtěžovat hluk z ohňostrojů odpalovaných z řeky Vltavy ani přetížená lodní doprava v okolí Karlova mostu.AKTUALITY

(7. září 2016) Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway (OVV)

Městská část Praha 1, která prosadila zákaz provozu osobních přepravníků („segway“) na chodnících a stezkách pro chodce v centru Prahy, nenese žádnou vinu na tom, že segwaye v Praze nadále hojně jezdí. Dopravní značení, umožňující zákaz vymáhat, je plně v kompetenci hlavního města Prahy.AVÍZA

(10. září 2013) Nový program pro dobře fungující stát (OVV)
Vážení sousedé, po sedmi letech vlády pravice žijeme ve státě, který nefunguje, nepomáhá, nechrání, ani nepodporuje své občany. ČSSD to chce po volbách změnit! Přinášíme Vám proto jedenáct klíčových bodu ČSSD pro dobře fungující stát.
 
Váš tým ČSSD Praha 1.Pozvánka - Česká filosofie a politika (OVV)

(7. května 2013) U při příležitosti 80. narozenin  významné osobnosti českého filosofického a veřejného života prof. Erazima Koháka, si Vás dovolujeme pozvat na kolokvium Česká filosofie a politika.
Praha 6 Praha 5 Praha 10 Praha 14 Praha 9 Praha 4 Praha 2 Praha 13 Praha 12 Praha 11 Praha 15 Praha 1 Praha 7 Praha 8 Praha 3

POSLEDNÍ NOVINKA

DALŠÍ NOVINKY