OKO - Aktuální vydání
Praha 1
Vážení sousedé, Vážení občané

Zastupitelstvo městské části Praha 1 schválilo 21. června 2016 Memorandum o společné spolupráce mezi Městskou částí Praha 1 Povodím Vltavy a Státní plavební správou. Smyslem memoranda je deklarace snížování negativních dopadů z provádění ohňostrojů z koryta řeky Vltavy a snížení negativní dopadů přetížené lodní dopravy v okolí Karlova mostu. Byla tak zahájena nová etapa spolupráce třech institucí s jediným cílem. Zlepšit kvalitu života v okolí Vltavy a ochránit její faunu a floru v době, kdy se vyhláška o zákazu používání pyrotechnických výrobků v hl. m. Praze teprve rodí, a její přijetí je otázkou několika měsíců.

 
Daniel Hodek
 
předseda ČSSD Praha 1,
1. zástupce starosty MČ Praha 1 a
radní pro Sociální politiku hlavního města Prahy


ČLÁNKY

(21. června 2016) Provoz na Vltavě v Praze bude bezpečnější a příjemnější pro všechny (OVV)

Díky iniciativě městské části Praha 1, a zejména jejího radního pro oblast bezpečnosti JUDr. Ivana Solila, již obyvatele i návštěvníky Prahy nebude obtěžovat hluk z ohňostrojů odpalovaných z řeky Vltavy ani přetížená lodní doprava v okolí Karlova mostu.



Koskuba: Člověka mrazí. Neviditelní a skutečně mocní v pozadí rozhodují o státech a národech. Čeká nás pád. Nenávist a zloba fanoušků knížete a zadnice USA… (KVV)
Poslanec ČSSD Jiří Koskuba říká, že dochází k něčemu, jako byl konec Říše římské. Nesmiřitelnost tábora poražených v prezidentské volbě mnohdy hraničí s nenávistí, vulgaritou a zlobou. Kdo chce, může rozpor mezi slovy a činy firmy ANO vidět. Pouze přelézt ze zadnice SSSR do jiné, stejně veliké, mu připadá nejen krajně nevhodné, ale přímo ubohé. Popřál, aby lebka, přilba, meč sv. Václava i svatováclavská koruna císaře Karla IV. byly nadále váženým a lidmi ctěným symbolem jejich stále existujícího českého státu. 

AKTUALITY

(21. června 2016) V těžkých životních situacích pomohou organizace poskytující sociální služby (OVV)

Někdy toho je na člověka moc a svůj životní příběh už nezvládne režírovat. Někdy nejsou na blízku přátelé či rodina, kteří by pomohli. Ale není třeba zoufat. Jen v Praze působí stovky organizací, které podají pomocnou ruku. Poskytnou jídlo, bydlení a oblečení, a také cenné rady, právní pomoc. Pomohou překonat tíživou situaci, ukáží cestu ke vzdělání a kontaktu s lidmi...



(14. června 2016) Aktuální vydání časopisu OKO (OVV)

Červnové číslo časoposu OKO právě vyšlo. Dlouhodobě sledované kauzy spějí do svého konce. Úspěšného pro občany a sousedy z Prahy 1. Busking, segway, ohňostroje. ČSSD  Praha 1 pracuje pro Vás. Elektronická verze zde.



Tisková zpráva: Praha v letošním roce navýší finanční prostředky určené pro poskytovatele sociálních služeb i platy sociálních pracovníků (KVV)
Tendence stárnutí pražské populace je ve střednědobém horizontu nezpochybnitelná. Podle odhadu ČSÚ bude na území HMP v roce 2020 o 1400 osob ve věku 80+ více než dnes. V souvislosti s demografickým vývojem se tak zvyšuje potřeba zajištění kvalitní specializované péče s ohledem na specifické potřeby jednotlivých osob (stařecká demence, autismus, Parkinson, Alzheimer apod.). „Praha si uvědomuje nutnost průběžně a systémově navyšovat početní stavy pracovníků přímé péče, zdravotního personálu, průběžně vzdělávat sociální pracovníky a také se více zaměřit na specializovanou péči,“ uvedla Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro sociální oblast.

AVÍZA

(10. září 2013) Nový program pro dobře fungující stát (OVV)
Vážení sousedé, po sedmi letech vlády pravice žijeme ve státě, který nefunguje, nepomáhá, nechrání, ani nepodporuje své občany. ČSSD to chce po volbách změnit! Přinášíme Vám proto jedenáct klíčových bodu ČSSD pro dobře fungující stát.
 
Váš tým ČSSD Praha 1.



Pozvánka - Česká filosofie a politika (OVV)

(7. května 2013) U při příležitosti 80. narozenin  významné osobnosti českého filosofického a veřejného života prof. Erazima Koháka, si Vás dovolujeme pozvat na kolokvium Česká filosofie a politika.




Praha 6 Praha 5 Praha 10 Praha 14 Praha 9 Praha 4 Praha 2 Praha 13 Praha 12 Praha 11 Praha 15 Praha 1 Praha 7 Praha 8 Praha 3

POSLEDNÍ NOVINKA

DALŠÍ NOVINKY