OKO - Aktuální vydání
Praha 1

Vážení sousedé, Vážení občané


rok 2018 je tady. Přeji Vám všem pevné zdraví, lásku a životní štěstí.

 
 
 
Daniel Hodek
 
předseda ČSSD Praha 1,
1. zástupce starosty MČ Praha 1 a
radní pro Sociální politiku hlavního města Prahy