OKO - Aktuální vydání
Praha 1

(12. listopadu 2017) Hasičský záchranný sbor získá díky Prahze 1 čtyři nové kamery s termovizí


Zastupitelé Městské části Praha 1 schválili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 mil. Kč Hasičskému záchrannému sboru hl. města Prahy. Hasiči tuto částku použijí na nákup speciálních termovizních kamer, které jsou klíčové pro vyhledávání lidí v kouři.

Jednotky HZS hl. m. Prahy likvidovaly v spoledních třech letech na území Prahy 1 celkem 363 požárů s přímou škodou 27,5 mil. Kč. Díky těmto zásahům se ale zároveň podařilo uchránit majetek v celkové výši 116 mil. Kč. Kromě požárů zasahovali hasiči hl. m. Prahy u 1822 případů jako jsou dopravní nehody, úniky nebezpečných látek nebo technické havárie.  

„Hasiči záchranného sboru hl. města Prahy jsou jednou ze základních složek našeho integrovaného záchranného systému. Pro nás pro všechny je naprosto klíčové, aby byli vybaveni tou nejlepší technikou. Termovizní kamery jsou pro vyhledávání v kouři jediným řešením, a já jsem proto nesmírně rád, že se mi podařilo příspěvek na jejich koupi prosadit,“ popisuje Ivan Solil (ČSSD), radní MČ Praha 1 pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku.