OKO - Aktuální vydání
Praha 1

(5. ledna 2018) Dílčí vítězství Prahy 1? Zákaz pití alkoholu na veřejnosti!


Dílčí vítězství Prahy 1? V celé městské části by měl začít platit zákaz pití alkoholu na veřejnosti

Po Novém roce by se měl pražský magistrát zabývat připravenou novelizací vyhlášky zakazující požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. V případě Prahy 1 se jedná o zákaz plošný. Podle nové vyhlášky má totiž zákaz platit na veškerém území Pražské památkové rezervace, tudíž v celé Praze 1. A přibude ještě jedna podstatná změna – vyhláška totiž v těchto místech zakáže nejen pití alkoholu, ale i zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví či jinou nádobou s alkoholickým nápojem. Vedení Prahy 1 Magistrát HMP o tyto změny dlouho žádalo.  

„Už řadu let bojujeme proti zvyšujícímu se hluku v ulicích Prahy 1. Příčin je řada, a o mnohých z nich už jsem už mluvil i psal mnohokrát. Nedostatek městských strážníků, nástup a rychlý rozmach levného sdíleného ubytování, benevolentní zákony považující například tzv. pivní autobus za jízdní kolo apod. A v neposlední řadě opilí a řvoucí turisté na takzvaných pub crawlech, nočních potulkách po pražských hospodách. Mezi jednotlivými zastávkami se jejich účastníci často posilní i na ulici alkoholem zakoupeným v okolních večerkách, specializujících se samozřejmě právě na prodej alkoholu,“ popisuje situaci Ivan Solil (ČSSD), radní MČ Praha 1 pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku.

V mnoha ulicích Prahy 1 sice už teď platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti vycházející ze stávající vyhlášky, ale hádejte se s opilým cizincem, jestli stál už v ulici se zákazem, nebo ještě v ulici, kde si řádně přihnout z láhve ještě může. Dosud totiž platí seznam ulic, kde se alkohol na veřejnosti pít nesmí, a pak je tu samozřejmě seznam dalších ulic, kde to povoleno je. To vše působí matoucím dojmem a do kotlíku chaosu v nočních ulicích centra Prahy to ještě přilévá další kapku.
„Já sám si v naší krásné Praze 1 bohužel často připadám, jako kdybych bojoval s větrnými mlýny. Nad jedním nešvarem se nám podaří zvítězit jako v případě segwayů, a na obzoru se hned objeví další, například elektrické koloběžky. V případě zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti to ale snad vypadá nadějněji. Už v loňském roce jsme začali jednat se zástupci hlavního města a pokusili jsme se vytipovat možnosti legislativních změn, které měly situaci na v Praze 1 zlepšit, a navíc měly posílit akceschopnost především Městské policie,“ doplňuje radní Solil.

Obecně závazná vyhláška z roku 2008 zakazující požívání alkoholických nápojů na veřejnosti byla původně koncipována jako reakce na stížnosti občanů na výskyt osob bez domova, které na veřejnosti popíjely alkoholické nápoje.  Od té doby se ale situace v Praze 1 zásadně změnila. Hlavní problém už dávno nepředstavují podnapilé osoby bez domova, nýbrž tisíce osob především z řad turistů a návštěvníků. Ti se do Prahy, tedy zejména Prahy 1, přijíždějí bavit a čím dál častěji před provozovnami upřednostňují ulice, náměstí či parky jako místa bujarého alkoholového veselí. Se začátkem platnosti tzv. protikuřáckého zákona v květnu 2017 se situace samozřejmě ještě zhoršila. Řada kuřáků vyrazila s cigaretou a často samozřejmě i s alkoholickým nápojem před hospody a bary. Některé ulice Prahy 1 se proměnily v jeden velký noční klub.  

Nové znění vyhlášky proto na výše uvedené situace přesně reaguje. Zároveň také zjednodušuje obecné povinnosti z ní vyplývající. Místo výčtu několika ulic, ze kterých se problém pouze přesouval do jiných ulic, které ve vyhlášce uvedeny nebyly, pracuje novela vyhlášky v případě uvedení místa, kde se alkoholické nápoje nesmějí na veřejnosti konzumovat, s pojmem Pražská památková rezervace. To přináší jednoznačný zákaz, platný na celém území Prahy 1. Mělo by také dojít k zjednodušení vymáhání dodržování takové vyhlášky. Policisté totiž dosud nemohou účinně zasahovat, pokud nejsou přítomni pití alkoholu nebo nemají k dispozici svědky tohoto jednání. Další plánovanou změnou je proto přímo popsaný zákaz zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví či jinou nádobou s alkoholickým nápojem.

„Díky tomuto novému znění vyhlášky dostanou strážníci i policisté do rukou jednoznačný právní nástroj, který je pro všechny plně srozumitelný. Pokud půjde opilý turista v noci po ulici Prahy 1 s plnou lahví vodky, nevadí, že z lahve zrovna nepije. Pro městského strážníka bude zásadním faktem pouze to, zda je či není v lahvi alkohol. Strážníci budou vybaveni speciálním přístrojem, který přítomnost alkoholu v lahvi či jiné nádobě pozná,“ vysvětluje Ivan Solil.

Zároveň ale podle radního Solila touto novelou vyhlášky nikdo nechce pronásledovat občany, kteří si ponesou ve džbánu pivo k nedělnímu obědu. Strážník či policista by totiž měl jednat tak, aby skutečně zhodnotil situaci a napomenul či pokutoval pouze v takovém případě, kdy je to opravdu na místě.

„Obávám se, že po Novém roce ale strážníkům, policistům a především občanům Prahy 1 přibude nová starost. V Revoluční ulici se chystá otevření gigantického klubu Epic, který má mít tři podzemní podlaží, a na jehož stránkách jsem si přečetl, že má kapacitu tisíc návštěvníků. Kolaudační rozhodnutí přitom hovoří o pěti stech lidech, i to je ale pro centrum města z hlediska bezpečnosti i veřejného pořádku v rámci jednoho klubu šílené číslo. Radnice Prahy 1 už ale teď nemůže nijak zasáhnout, protože stavební povolení bylo vydáno v roce 2007,“ dodává Ivan Solil.

Proti otevření klubu se několikrát vyjádřili představitelé všech politických stran současného vedení radnice Prahy 1. Jeho další osud už má ale v rukou státní správa.
 

Zákaz pití alkoholu na veřejnosti v současné době platí na území Prahy\ 1 jen v některých ulicích.